Metinė pajamų deklaracija

Metinė pajamų deklaracija

Metinė pajamų deklaracija pildoma kiekvienais metais.

Metinė pajamų deklaracija. Dauguma veikiančių įmonių siekia pelno. Įmonė turinti kompetentingą visų atliktų sandorių apskaitos organizaciją, galima teisingai palyginti organizacijos pajamas ir išlaidas bei įvertinti organizacijos pelningumo laipsnį.

Bet kuri įmonė turi organizuoti kompetentingą apskaitą, mokesčių ir valdymo apskaitą ir užtikrinti glaudžius tarpusavio santykius.

Buhalterinės apskaitos užduotis yra rinkti, registruoti ir apibendrinti informaciją apie verslo sandorius, taip pat apie įmonės turtą ir įsipareigojimus panaudojimą valdymo veikloje.

Metinė pajamų deklaracija

Buhalterinės apskaitos užduotis yra išanalizuoti ir kontroliuoti įmonės veiklos rezultatus planuojant tolesnį darbą ir plėtrą, siekiant padidinti įmonės pelną.

Mokesčių apskaitos užduotis – surinkti ir apibendrinti informaciją apie pajamas ir išlaidas apskaičiuojant įvairių mokesčių mokestinę bazę.

Kas yra buhalterinė apskaita – sąvoka paprastais žodžiais

Organizacijos, įmonės veiklą sudaro verslo sandoriai.

Verslo sandoris apskaitoje yra įvykis, susijęs su įmonės finansais ir priverčiantis juos pasikeisti.

Verslo sandorių pavyzdžiai:

  • mokėjimo gavims iš pirkėjo;
  • prekių gavimas iš tiekėjo;
  • apmokėjimas už prekes tiekėjui;
  • mokesčių mokėjimas;
  • medžiagų išlaidos gamybai;
  • darbo užmokestis darbuotojams.

Bet koks sandorio įvykis pakeičiantis organizacijos finansinę padėtį.

Apskaitos užduotis – rinkti informaciją apie verslo sandorius, ją apibendrinti ir užregistruoti, atsižvelgiant į nustatytas taisykles.

Būtina atsižvelgti į sandorių sumą, kad vėliau galėtumėte apibendrinti ir įvertinti įmonės finansinę būklę, suprasti, kur judėti toliau ir priimti teisingus valdymo sprendimus.

Ryšys su valdymu ir mokesčių apskaita

Sėkmingam verslui nepakanka vien buhalterinės apskaitos. Tam reikia glaudaus ryšio su vadovybe ir mokesčių apskaita.

Valdymo apskaita vykdoma remiantis apskaitos duomenimis ir leidžia planuoti bei priimti sprendimus dėl tolesnės įmonės plėtros.

Mokesčių apskaita leidžia įvykdyti savo pareigą valstybei – apskaičiuoti ir sumokėti reikiamus mokesčius. Tų pačių rodiklių apskaitos tvarka apskaitos ir mokesčių apskaitoje yra skirtinga, todėl, norint apibendrinti galutinius finansinius rezultatus ir apskaičiuoti, būtina vesti atskirą apskaitą

Įmonės balansas

Metinė pajamų deklaracija

Pagrindinė apskaitos ataskaita, rodanti apskaitos teisingumą įmonėje, yra balansas. Jis sudaromas metų pabaigoje ir leidžia palyginti įmonės turto ir įsipareigojimų sumą.

Trys pagrindiniai apskaitos principai

1. Tęstinumas.

Apskaita yra nuolatinis verslo sandorių sumų stebėjimas ir fiksavimas dokumentuose.

2. Sujungimas.

Kiekviena atlikta operacija sukelia kitos operacijos, kuri reikalauja apskaitos, vykdymą.

3. Bendruomenė.

Atliekamas nuolatinis kiekvienos atliktos operacijos registravimo procesas, nelieka nė vieno judesio be apskaitos ir kontrolės.

5 svarbios apskaitos funkcijos

1. Valdymas.

Kiekviena operacija stebima ją planuojant, ją atliekant ir baigus.

Funkcija 2. Informacinė.

Apskaitos duomenys yra pagrindinis informacijos apie įmonės veiklą šaltinis, kuris vėliau naudojamas visose organizacijos gyvenimo srityse kompetentingai planuojant įmonės plėtrą.

3. Analitinė.

Apskaita leidžia analizuoti visas įmonės finansinės ir ekonominės veiklos sritis – išteklių teikimą, pardavimo ir gamybos sąnaudas, savikainos ir pardavimo kainų generavimą, santykius su pirkėjais ir pardavėjais, atsiskaitymus su personalu, rezervų nustatymą.

Analitinė funkcija yra glaudžiai susijusi su informacine funkcija ir iš jos iškyla.

4. Turto saugumo užtikrinimas.

Tai atliekama reguliariai atliekant inventorizaciją, kuri leidžia patikrinti, ar yra turto.

Glaudžiai susijęs su valdymo funkcija.

5. Atsiliepimai.

Apskaita suteikia grįžtamąjį ryšį tarp visų įmonės struktūrų.

išvados. Metinė pajamų deklaracija

Apskaitą sudaro informacijos apie įmonėje atliktas operacijas rinkimas, apdorojimas, registravimas ir saugojimas.

Įmonės apskaita reglamentuojama įstatymais.

Įmonių apskaita yra nuolatinė ir glaudžiai susijusi su valdymo ir mokesčių apskaita.

Kiekvienai operacijai užpildomas dokumentas.

Kiekvienai operacijai pateikiamas pranešimas.

Siuntimas atliekamas remiantis dokumento originalu.

Apskaita vykdoma pinigine išraiška.

Apskaita yra teisinga, jei turto ir įsipareigojimų lygybė yra įvykdyta bet kuriuo metu.

Buhalterinė apskaita Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune

Patikėkitevisas buhalterines paslaugas profesionalams.  

Pasirašius metinę sutartį pirmąjį mėnesį mūsų paslaugos nemokamai 🙂

+370 603 05073

info@buhalterinesapskaitos.lt 

Mažoji bendrija
Mažoji bendrija

Geros nuotaikos 🙂

PaskelbėAistė
Ankstesnis įrašas
Buhalterinė apskaita Marijampolėje Vilkaviškyje Kaune
Kitas įrašas
Ieškau buhalterės
Parašykite komentarą
Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.